Zomernota 2019

Technische begrotingswijziging

Technische begrotingswijziging

Omschrijving / programma

Lasten/ baten

2019

2020

2021

2022

2023

Bijdrage programma Sport aan 0-meting groenonderhoud

Sport

Lasten

30.000

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

-30.000

0

0

0

0

0

Verdeling budget areaalgelden 2019

Bereikbaarheid en mobiliteit

Lasten

211.200

Openbare ruimte

Lasten

-211.200

0

0

0

0

0

Bijstelling begroting BBZ

Werk en Inkomen

Baten

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

-700.000

Lasten

700.000

700.000

700.000

700.000

700.000

0

0

0

0

0

Bedrijfsvoering (verschuiving taakvelden) *

Bereikbaarheid en mobiliteit

Lasten

-199.471

-200.651

-200.651

-200.651

-200.651

Bestuur en organisatie

Baten

3.044.317

3.039.781

3.091.997

3.091.997

3.091.997

Lasten

2.075.132

1.872.032

686.549

686.549

685.411

Cultuur en erfgoed

Lasten

-4.232

-490

-490

-490

647

Economie en toerisme

Lasten

30.264

30.807

30.807

30.807

30.807

Financiën

Lasten

-983.338

-948.320

-948.320

-948.320

-948.319

Onderwijs

Lasten

35.052

34.463

34.463

34.463

34.463

Openbare ruimte

Lasten

80.092

80.006

80.006

80.006

80.006

Sport

Lasten

57.847

57.769

57.769

57.769

57.769

Veiligheid

Lasten

65.262

65.262

65.262

65.262

65.262

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

25.345

25.345

25.345

25.345

25.345

Lasten

310.577

287.784

287.784

287.784

287.784

Werk en Inkomen

Baten

-668.650

-669.342

-658.517

-658.517

-658.517

Lasten

-848.213

-654.156

-654.156

-654.156

-654.156

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Baten

-3.083.895

-3.084.204

-1.961.763

-1.961.763

-1.961.763

Lasten

63.911

63.913

63.913

63.913

63.913

0

0

0

0

0

Bijzondere Bijstand, administratieve correctie budgetbeheer en bewind

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Werk en Inkomen

Lasten

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

0

0

0

0

0

Beëindigen inzet Buurtsportcoach bij onderwijs

Bestuur en organisatie

Baten

-27.018

-54.037

-54.037

-54.037

-54.037

Sport

Lasten

27.018

54.037

54.037

54.037

54.037

0

0

0

0

0

Diëtiste Schuldhulpverlening (correctie lasten deelproductniveau)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Externe dienstverlening RAN

Cultuur en erfgoed

Baten

-2.486

-2.486

-2.486

-2.486

-2.486

Lasten

2.486

2.486

2.486

2.486

2.486

0

0

0

0

0

Renteverantwoording schuldhulppreventie bij juiste programma

Financiën

Baten

159.718

159.718

159.718

159.718

159.718

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

-159.718

-159.718

-159.718

-159.718

-159.718

0

0

0

0

0

Herverdeling taakvelden 

Bereikbaarheid en mobiliteit

Lasten

-201.959

-201.959

-201.959

-201.959

-201.959

Openbare ruimte

Lasten

201.959

201.959

201.959

201.959

201.959

0

0

0

0

0

Huurovereenkomst evenementen (correctie naar juist deelproduct)

Cultuur en erfgoed

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen

Openbare ruimte

Baten

230.000

0

0

0

0

Lasten

-230.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jongerenbeheer D'burg en Waalsprong (correctie naar juist deelproduct)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

0

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meerjarig onderhoudsprogramma (omzetting kostensoort)

Financiën

Baten

32.028

48.678

57.400

57.400

57.400

Lasten

-32.028

-48.678

-57.400

-57.400

-57.400

0

0

0

0

0

OAB Specifieke uitkering (bijstelling vanwege beschikking)

Onderwijs

Baten

32.320

32.320

32.320

32.320

32.320

Lasten

-32.320

-32.320

-32.320

-32.320

-32.320

0

0

0

0

0

Opheffing voorziening Triavium

Sport

Baten

-136.395

-136.395

-136.395

-136.395

-136.395

Lasten

136.395

136.395

136.395

136.395

136.395

0

0

0

0

0

Oplading subsidies W2 (niveau taakvelden en deelproducten)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opschoning begroting

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Baten

-110.000

-110.000

-110.000

-110.000

-110.000

Lasten

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

0

0

0

0

0

Bijstelling projectenbegroting (E-nummers)

Openbare ruimte

Baten

-158.948

-158.948

-158.948

-158.948

-158.948

Lasten

158.948

158.948

158.948

158.948

158.948

0

0

0

0

0

Participatie, meicirculaire 2018 (opvoeren rijksmiddelen)

Financiën

Lasten

-682.803

0

0

0

0

Werk en Inkomen

Lasten

682.803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regiobijdrage ROB

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

837.395

0

0

0

0

Lasten

-837.395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regiocoördinatie Divosa

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

73.600

0

0

0

0

Lasten

-73.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionale bijdrage Gec Inst C2

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

2.019.726

0

0

0

0

Lasten

-2.019.726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Regionale bijdrage SMW VO-VSO

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

23.400

23.400

23.400

23.400

23.400

Lasten

-23.400

-23.400

-23.400

-23.400

-23.400

0

0

0

0

0

Regionale bijdrage verwijsindex

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

-10.906

0

0

0

0

Lasten

10.906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rente Parkeren-Treasury

Bereikbaarheid en mobiliteit

Lasten

3.744

3.744

3.744

3.744

3.744

Financiën

Baten

-3.744

-3.744

-3.744

-3.744

-3.744

0

0

0

0

0

Administratieve verwerking opheffen reserve Jeugd

Financiën

Baten

-588.725

-72.000

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Lasten

588.725

72.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Administratieve aanpassing toevoeging Reserve Rivierenpark

Bereikbaarheid en mobiliteit

Lasten

252.480

0

0

0

0

Financiën

Lasten

-252.480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

99.586

0

0

0

0

Lasten

-99.586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Specifieke uitkering (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters)

Onderwijs

Baten

42.027

42.027

42.027

42.027

42.027

Lasten

-42.027

-42.027

-42.027

-42.027

-42.027

0

0

0

0

0

SPUK Sport (specifieke uitkering)

Sport

Baten

667.547

671.600

671.810

672.020

672.020

Lasten

-667.547

-671.600

-671.810

-672.020

-672.020

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

86.034

86.034

86.034

86.034

86.034

Lasten

-86.034

-86.034

-86.034

-86.034

-86.034

0

0

0

0

0

Regionale bijdrage St Maartenschool

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

217.241

0

0

0

0

Lasten

-217.241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidie project Leaserijders op de fiets

Bereikbaarheid en mobiliteit

Baten

80.000

0

0

0

0

Lasten

-80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidie binnenstad

Economie en toerisme

Baten

173.241

0

0

0

0

Lasten

-173.241

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidie projecten Openbaar Vervoer

Bereikbaarheid en mobiliteit

Baten

270.000

0

0

0

0

Lasten

-270.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidie SLIMspitsen

Bereikbaarheid en mobiliteit

Baten

-140.000

850.000

0

0

0

Lasten

140.000

-850.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidie Samen Slim Schoon

Bereikbaarheid en mobiliteit

Baten

480.000

0

0

0

0

Lasten

-480.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inzet Transformatiemanager Winkelcentrum D'burg

Economie en toerisme

Baten

69.939

0

0

0

0

Lasten

-69.939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transformatieaanpak Binnenstad (bijdrage provincie)

Economie en toerisme

Baten

67.708

0

0

0

0

Lasten

-67.708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitstapregeling  prostitutie (rijkssubsidie)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Baten

69.375

0

0

0

0

Lasten

-69.375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vervallen subsidie/bijdragen Onderwijs-Sport

Onderwijs

Lasten

96.253

192.506

192.506

192.506

192.506

Sport

Baten

-96.253

-192.506

-192.506

-192.506

-192.506

0

0

0

0

0

* Het betreft hier budgettair-neutrale wijzigingen voor deelname generatiepact, BHV opleidingen, reservering loonsom cao en herverdeling taakvelden.

ga terug