Zomernota 2019

Saldireserve

Saldireserve

In dit deel gaan we in op de ontwikkeling van de saldireserve. Basis is de ontwikkeling die in de Stadsrekening 2018 is geschetst. Deze hebben we geactualiseerd met een tweetal ontwikkelingen vanuit deze zomernota:

  • de lagere toevoeging vanuit de bespaarde rente als gevolg van verlaging van de rekenrente;
  • het nadelig resultaat in 2019

Dit resulteert in onderstaand ontwikkeling van de saldireserve ten opzichte van het risicoprofiel.

We  constateren dat de ontwikkeling van de saldireserve nog steeds ruim boven het risicoprofiel ligt. Tegelijkertijd willen wij uw raad wijzen op een aantal grote onzekerheden Het gaat dan om de herziening van de verdeelmodellen die gebruikt worden voor de verdeling van  het gemeentefonds, de gevolgen van het klimaatakkoord en het financieel grip krijgen op het sociaal domein.

ga terug