Zomernota 2019

Economie en toerisme

Economie en toerisme

Ambitie

Nijmegen kent een groot economisch potentieel en een groeiende economie. We scoren mooie cijfers voor onze binnenstad, we staan hoog op lijsten van aantrekkelijke Nederlandse steden en het aantal banen in onze stad is stevig gegroeid. Toch is er nog geen reden om achterover te leunen. Werken aan onze economie is een continu proces. Bovendien zien we dat er ondanks de piek in het aantal banen nog belangrijke doelen zijn. Zo staan we qua banenontwikkeling nog wel op achterstand als je kijkt naar een aantal vergelijkbare steden in Nederland. Ook zien we dat er nog een te grote groep is die niet meeprofiteert van de economische groei. We kiezen er daarom voor om te investeren in de economische veerkracht van de stad. We zetten in op het versterken van het relatiemanagement richting ondernemers en werkgevers, op een gerichte acquisitie inzet, een professionele dienstverlening aan zittende en nieuw te vestigen bedrijven en op het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen, andere organisaties en overheden is hierbij vanzelfsprekend en essentieel.

Om de lange termijn ambities mogelijk te maken moeten er de komende jaren stevige stappen worden gezet. In 2019 professionaliseren we ons accountmanagement en werken we aan een economische visie samen met de partners in stad en regio. Zo brengen we onze gezamenlijke ambities in beeld, zijn we samen eigenaar en maken we concreet wat er nodig is om onze plannen waar te maken. In 2020 en verder gaan we aan de slag met de uitvoering van deze ambities. Ondertussen blijven we investeren in de sterke economische sectoren, in de profilering van onze stad en in projecten die de economische ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie stimuleren. Concreet voorbeeld is de investering in de realisatie van het Chips Integration & Technology Centre op de Novio Tech Campus.

ga terug