Zomernota 2019

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Ambitie

Nijmegen blijft de komende jaren groeien. Wij groeien in inwonertal sneller dan vergelijkbare steden. Dit biedt kansen en uitdagingen. We hebben een forse woningbouwopgave van circa 1.200 woningen per jaar, voornamelijk te realiseren in de Waalsprong en het Waalfront. Meer huurwoningen in het sociale en middeldure segment zijn daarbij nodig om huishoudens uit alle inkomensgroepen goed te kunnen blijven bedienen.

In 2020 lanceren wij de Omgevingsvisie 1.0. Dit wordt het integrale kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de komende periode. We verbinden sectoraal beleid op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, groen, openbare ruimte, mobiliteit en duurzaamheid tot een samenhangende visie op de stedelijke ontwikkeling van onze stad, die ook bijdraagt aan de realisatie van sociale en economische doelen. Dat doen we in samenspraak met de stad.

In 2020 gaan we verder met de realisatie van structuurbepalende, stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals de Waalsprong, het Waalfront, het Valkhofkwartier en de transformatie van het Stationsgebied. Daarnaast gaan we in 2020 door met het scheppen van fysieke ruimte voor de realisatie van culturele en maatschappelijke voorzieningen en de verdere uitvoering van het project Nijmegen Aardgasvrij.

ga terug