Zomernota 2019

Sport

Sport

Ambitie

We vinden het van groot belang dat er in de stadsdelen goede sportvoorzieningen zijn. Het college blijft de komende jaren sport en bewegen in Nijmegen toegankelijk maken. Wij gaan door met de wijkgerichte inzet van sportdocenten en buurtsportcoaches bij verenigingen.

Vanaf 2020 zetten we ook extra in op het stimuleren van sport- en bewegen binnen de migranten doelgroep. We werken gebiedsgericht en geven per wijk met onze partners uit onder andere de wijk, sport, onderwijs en zorg uitvoering aan een gedragen wijksport-en beweegplan. Wat goed gaat, zetten we voort. Daarom continueren wij de succesvolle thematische inzet op het thema Zwemmen, Uniek Sporten en talentontwikkeling.

Met kennispartners als de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voeren we de kennisagenda sport- en bewegen uit en zijn we gastheer voor een internationaal congres, waarmee we aan een groot publiek kunnen laten zien waarom Nijmegen de Gelderse sport- en beweegstad is.

In 2020 is Nijmegen ook gastheer van het Wereldkampioenschap Wielrennen voor Studenten (WUCC). Met dit evenement profileren we Nijmegen als de Gelderse (studenten)sportstad en fietsstad. In 2022 is Nijmegen daarnaast gastheer van de Eurogames; het grootste Europese sportevenement voor de LHBTI- gemeenschap. In aanloop op dit evenement starten we vanaf 2020 met allerlei side events, zodat we bekendheid genereren voor dit evenement en de impact ervan zo groot mogelijk laten zijn. De evenementen van stichting Zevenheuvelenloop, zoals het NK halve marathon, wenden we ook aan om onze sportieve en sociale ambities te realiseren.

Wij ronden in 2020 de Nota Binnensportaccommodaties af. Daarnaast presenteren wij een Toekomstvisie voor de Nijmeegse zwembaden.  Voor Nijmegen-Noord werken wij het concept van de beweegroute het Groene Lint (Urban Fit Track) verder uit, breiden we de capaciteit uit bij tennisvereniging LLTV en ronden we de bouw van een gymzaal in de Stelt af. We starten in 2020 met de bouw van een sporthal-plus in Hof van Holland waar ruimte is voor bewegingsonderwijs, breedtesport en wedstrijdsport op nationaal niveau.
In het kader van  de uitvoering van de nota Buitensportaccommodaties werken we het concept van een multifunctioneel sportveld in Nijmegen-Noord verder uit, bereiden we de verhuizing van korfbalvereniging Keizer Karel voor en vergroten we de capaciteit van bestaande accommodaties, zoals die van voetbalvereniging Oranje Blauw door de aanleg van extra velden.

ga terug